เรื่องของคาสิโนออนไลน์ที่อาจมีการยอมรับในแวดวงหนึ่ง

พบว่าในหลายประเทศอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการกลั่นแกล้งอยู่ไม่น้อยทั้งในระดับประถมมัธยม หรือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยต้องการพบว่าช่วงชั้นของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับเล็กหรือระดับใหญ่ก็ตามเรามักจะมีเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งจากความแปลกแยกอย่างมากเลยทีเดียว มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนกับฝันร้ายซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคนต่างลุกขึ้นมาแก้ไขและพยายามตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้น ไม่ว่าจะโดยทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรากลับพบได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มักจะมีปัญหาต่อตัวมันเองและส่งผลกระทบรอบข้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติในครอบครัวหรือแม้กระทั่งกับสังคมภายนอกก็ตาม เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยเลย มันคือสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมจิตใจและสังคมให้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และการที่เราเห็นคนในสังคมหรือการอยู่ร่วมกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แน่นอนว่าเราย่อมได้รับผลกรรมจากการละเลยเรื่องเหล่านี้ไป หากเราไม่ใช่คน ที่ปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วเราก็เราอาจจะมีส่วนที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เราอาจจะขยายวงเล็บทางสังคมไปสู่สิ่งที่กว้างขวางขึ้นและน่าจะเป็นกุญแจที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงทุกคนได้โดยที่เข้าใจความหลากหลายไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุม ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อปัจจัยของการแปลกแยก ซึ่งหาความแตกแยกได้ส่งผลกระทบน้อยลง เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงต่อสิ่งต่างๆของได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ว่าคนที่ไม่มีการเชื่อมโยงจากคนอื่นมักจะเป็นสิ่งที่แปลกแยกกับตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสังคมแวดล้อมโดยปิด มักจะทำให้เด็กเหล่านั้นไม่มีความมั่นใจรวมถึงไม่กล้าทำอะไรที่เป็นการแสดงออกถึงจุดเด่น

ดังนั้นแล้วปัญหาของความแปลกแยกที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่แวดวงของสภาพสังคมที่ถูกปิดเท่านั้น แต่ทว่าหากสิ่งเหล่านี้มีการรั่วไหลรวมถึงการปะปนบนความหลากหลาย เราจะเห็นได้ว่ามันและสิ่งที่หลายคนพยายามแตกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สิ่งเหล่านี้อาจไม่จำกัดเพียงแค่เฉพาะเรื่องของพฤติกรรม แต่ทว่าอาจจะเป็นการส่งผลในเรื่องของการทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการหาเหตุผลในการกระทำ(บางอย่าง) ด้วยเช่นกันว่ามันมีการยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไร รวมถึงการพยายามสื่อสารจุดประสงค์(ของกิจกรรมที่ทำ) อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งพยายามเข้าใจและยอมรับหรือไม่มีการพยายามออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความแตกแยกอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสื่อสารที่ตรงความหมายหรือไม่นั้นเอง ด้วยเหตุนี้แล้วเราจึงหาเห็นได้ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการยอมรับหรือการผลักไส เช่นเดียวกันเรื่องของคาสิโนออนไลน์ที่อาจมีการยอมรับในแวดวงหนึ่งแต่ทว่าในขณะเดียวกันมันก็ถูกผลักดันออกไปจากแวดวงของ ‘การพนัน’ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องเล่าเหล่านี้สร้างความน่าสนใจและพยายามตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเทคโนโลยีที่คนส่วนใหญ่กลับด้านความเป็นดังเดิมออกจากเรื่องเหล่านี้ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนหรือการกลายรูปอยู่ใน ‘สิ่งหนึ่ง’ ก็ตาม เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ว่าจากความแปลกแยกในกิจกรรมที่เป็นการพนันต่อสังคมในอีกระดับหนึ่งเรากลับพบว่าคาสิโนออนไลน์ก็เป็นการแปลกแยกจากการพนันอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

เป็นไปได้หรือไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเชื่อมโยงกันแต่ทว่าอาจจะเกิดการยอมรับที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนเสมือนกับใครทุกคนต่างรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นและไม่มีวันที่จะเหมือนคนอื่นเลยแม้แต่น้อยด้วยการมองคนอื่นและรูปแบบของการรวมศูนย์ ซึ่งทุกคนต่างเหมือนกันในสายตาของตัวเราเองแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมือนตัวเราเองเสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วสายตาขอความแปลกแยกจากการไม่สื่อสารหรือไม่พยายามที่จะสื่อสารกับคนอื่นหรือการนำกิจกรรมอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันหรือผลประโยชน์นั่นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การแปลกแยกเกิดขึ้นได้อย่างซ้ำซ้อนและนั่นเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวมันเองในทางหนึ่งเช่นกันว่ามันคืออะไรและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอย่างไรเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่มัน ‘เป็น’ เพราะฉะนั้นแล้วในการเล่นคาสิโนออนไลน์เราอาจจะค้นพบความแปลกแยกหรือหากเราถามถึงผู้คนทั่วไปที่เล่นการพนันเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าคนเหล่านี้สนใจที่จะเล่นคาสิโนออนไลน์เสมอไป พวกเขาอาจชื่นชอบการพนันในรูปแบบอื่น แต่เป็นสิ่งออนไลน์เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ถูกสะท้อน ออกมาจากความเชื่อใจและการผลักดันให้เกมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันคือคนละอย่างคนละชนิดแม้ว่าจะมีรูปแบบของการได้ผลประโยชน์เดียวกันก็ตาม